Blog

Nowoczesna uczelnia z tradycjami

Uczelnia z tradycjami budzi respekt i zaufanie, dobrze jednak, jeśli przywiązanie do przeszłości manifestuje się w wyznawanych przez szkołę wartościach lub bogatym zapleczu naukowym, a nie w funkcjonalności i wyposażeniu budynków. Trzeszczące drewniane schody i zapełnione tablice korkowe nie zrobią dobrego wrażenia na studentach, którzy oczekują nowoczesnych rozwiązań i interaktywnych relacji z kadrą dydaktyczną i administracyjną. Podobnie, kandydaci na pierwszy rok z pewnością docenią sposób komunikacji dostosowany do ich potrzeb i przyzwyczajeń. Copy Office przybywa z rozwiązaniami spełniającymi zmieniające się oczekiwania młodego pokolenia, a zarazem znacznie usprawniającymi funkcjonowanie całej uczelni. Kluczem do sukcesu jest technologia Digital Signage dostępna za pośrednictwem Copy Office.

Tradycyjnym środkiem komunikacji na wielu wydziałach pozostają nieśmiertelne tablice korkowe. Ich widok wzbudza może nostalgię za dawnymi czasami, z pewnością jednak nie ułatwia przekazywania informacji. Nachodzące na siebie karteczki zawierające wydruki wątpliwej jakości, a także różnego rodzaju skreślenia i ubytki, nie stanowią czytelnych komunikatów, a czasem nawet wywołują wątpliwość co do ich wiarygodności i aktualności. Skutecznym rozwiązaniem mogą być plakaty multimedialne. Estetyczne, minimalistyczne ekrany prezentują materiały multimedialne przygotowane przez upoważnione do tego osoby, a wszelkie zmiany w treści komunikatów mogą być wprowadzane “na czysto”, bez skreśleń i nadpisanych informacji. Narzędzie ułatwia życie nie tylko studentom, ale także pracownikom, którzy mają pełną kontrolę nad ogłoszeniami i mogą zarządzać nimi zza własnego biurka.

Plakaty multimedialne to inwestycja, która zwróci się nie tylko w postaci większego zainteresowania ze strony kandydatów na studia. Takie wyposażenie otwiera możliwość rozwinięcia intratnej działalności komercyjnej. Korytarze uczelniane to miejsca, które gromadzą dużą liczbę osób – są wprost idealne do prezentacji reklam. Multimedialne ekrany są przystosowane do tego, by rotacyjnie wyświetlać komunikaty wewnętrzne oraz materiały promocyjne partnerów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w ten sposób generować zyski uczelni!