Blog

Działalność naukowa w czasach pandemii

Zajęcia, kolokwia, egzaminy, obrony prac dyplomowych, a nawet całe Rady Wydziału przeprowadzane zdalnie – tak w większości polskich uczelni wyglądał semestr letni poprzedniego roku akademickiego. Życie powoli wraca do normy, a uczelnie wyższe zapowiadają wprowadzenie hybrydowego modelu funkcjonowania. O ile działalność dydaktyczną można w ten sposób przeprowadzić, nie tracąc nic na jakości, o tyle działalność badawczo-naukowa wymaga wsparcia. Ważną część życia naukowego stanowią w końcu wyjazdy na konferencje, sympozja, staże, konsultacje, które w obecnej sytuacji zostały znacznie ograniczone. Dzięki systemowi wideokonferencyjnemu od Copy Office nadchodzący rok akademicki nie musi oznaczać dla Państwa uczelni zastoju w prowadzeniu badań naukowych!

W sytuacji lockdownu i powszechnej pracy zdalnej wiele zespołów badawczych zaczęło korzystać z popularnych narzędzi umożliwiających komunikację na odległość. Jak się okazało, jest to rozwiązanie skuteczne, ale pewnością niedoskonałe. O ile przy użyciu rozmaitych komunikatorów łatwo dokonać podziału zadań czy relacjonować postęp prac, o tyle omawianie zaawansowanych badań może nastręczać trudności. Pewne obawy może także wzbudzać kwestia bezpieczeństwa informacji. W końcu wyniki badań to dane, które należy chronić aż do momentu ich oficjalnej publikacji, a w pewnych dziedzinach kilka zespołów rywalizuje, kto pierwszy wypracuje określone rozwiązanie. Dlatego też lepiej od razu postawić na profesjonalne rozwiązanie w postaci systemu wideokonferencyjnego z zaawansowanym szyfrowaniem połączeń. Oprócz bezpieczeństwa użytkownik dostaje tu rozległe możliwości przekazywania i komentowania w czasie rzeczywistym zdjęć, grafik, tabel, wykresów, filmów i wszelkich innych materiałów badawczych. To absolutny niezbędnik przy długotrwałym prowadzeniu badań na odległość.

Życie naukowe to nie tylko dzielenie się wiedzą, ale także awanse zawodowe. Obrony doktoratów i habilitacji w wielu przypadkach musiały być przekładane z uwagi na ograniczenia w przemieszczaniu się osób. Tymczasem komisja często złożona jest z pracowników bardzo odległych od siebie jednostek. Zamiast szukać terminów, które pozwolą wszystkim na bezpieczne przemieszczenie się do odległego miasta, można po prostu ustalić godzinę wideokonferencji. Jeśli dysponuje się profesjonalnym, nieawaryjnym sprzętem, organizacja obron online nie powinna być skomplikowana.

System wideokonferencyjny nie tylko pomoże podtrzymać działalność naukową w czasie pandemii na dotychczasowym poziomie, ale także będzie doskonałą inwestycją na przyszłość, która pozwoli uprościć skomplikowane uczelniane procedury awansów zawodowych.