Blog

Jak bezpiecznie rozszerzyć zakres działalności firmy?

Każda firma posiada określoną moc przerobową. Do pewnego momentu przypływ nowych klientów i zamówień cieszy i napędza obroty przedsiębiorstwa. Jeśli dobra passa trwa odpowiednio długo, firma zaczyna jednak funkcjonować jak roztwór nasycony – nie jest w stanie przyjąć żadnych nowych zleceń. To kluczowy moment, w którym trzeba podjąć decyzję – poprzestajemy na obecnej, zadowalającej skali działalności, czy reorganizujemy strukturę przedsiębiorstwa i walczymy o zwiększenie wpływów. Jeśli wybierzesz drugą opcję, będziesz potrzebować specjalistycznego wsparcia. Możesz wtedy liczyć na Copy Office!

Pierwszą myślą i skutecznym ruchem w kierunku zwiększenia wydolności firmy będzie zatrudnienie nowych pracowników. To oni realnie wezmą na siebie obowiązki, które przybędą wraz ze zwiększeniem skali działań przedsiębiorstwa. To nie rozwiąże jednak wszystkich problemów. Prawdziwym wyzwaniem stanie się komunikacja i organizacja pracy wszystkich zatrudnionych osób. Szczęśliwie istnieją narzędzia, które znacznie usprawniają te procesy. Jednym z nich jest elektroniczne repozytorium dokumentów. Wyobraź sobie, że dokumenty przechodzące przez biuro (wszystkie umowy, faktury, rachunki) nie muszą już zalegać w segregatorach, bo jako pliki cyfrowe nie mają materialnej formy. Oznacza to zwiększenie przestrzeni biurowej oraz oszczędność materiałów eksploatacyjnych i artykułów biurowych. To nie wszystko! Pracownicy biurowi zyskują wolny czas, który dotąd przeznaczali na ręczne katalogowanie wszystkich dokumentów. Elektroniczny system zrobi część tej pracy za nich.

Posiadanie cyfrowego repozytorium poprawia również komunikację wewnątrz firmy. Wydrukowane kartki z informacjami odejdą do lamusa, gdy zdefiniowani odbiorcy zyskają dostęp do dokumentów zdeponowanych w bezpiecznej chmurze. Przepływ informacji stanie się w ten sposób szybszy, poufny i elastyczny – aby odebrać wiadomość, nie trzeba będzie przebywać w biurze, do systemu można zalogować się w dowolnym miejscu i czasie.

Prawda, że wygląda obiecująco? A to tylko jedno z rozwiązań, jakie ma dla Ciebie Copy Office. Teraz już wiesz, że nic nie stoi na przeszkodzie Twoim planom rozwoju firmy!