Blog

Firma wystarczająco dobra

Dzisiejszy świat stawia duże wymagania zarówno wobec indywidualnych osób, jak i organizacji. Presja bycia idealnym, stania się “najlepszą wersją siebie”, przekonanie, że “sky is the limit” – to wszystko w nadmiarze może zniechęcić i paradoksalnie zahamować rozwój jednostki bądź firmy. Panaceum na tę ideologię jest nurt “wystarczająco dobrze”. Jego założeniem jest, że nie trzeba być we wszystkim najlepszym, nie trzeba wywracać swojego życia do góry nogami, by znaleźć idealną pracę, idealnego partnera, wychowywać idealne dzieci. Do szczęścia wystarczy, by to, co mamy, było dobre, nie najlepsze. Przeniesieniem tej zasady na grunt organizacji przedsiębiorstwa jest zasada optymalizacji firmy. Taką właśnie obietnicę składa swoim klientom Copy Office.

Nie sugerujemy rewolucji, nie oferujemy rozwiązań tylko dlatego, że aktualnie są modne i sprawdziły się w innych podmiotach. Naszym priorytetem jest indywidualne podejście do klienta i dobieranie rozwiązań tak, by wspierały już istniejący system – optymalizowały go. W tym celu współpracę proponujemy rozpocząć od audytu klienta, dzięki czemu możemy zapoznać się z mocnymi i słabymi stronami funkcjonowania jego firmy, ze specyfiką jej działalności, relacjami w obrębie zespołu itd. Dopiero na podstawie tych danych możemy zaproponować rozwiązanie, które w zastanych okolicznościach będzie wystarczająco dobre.

Oczywiście, można próbować sięgnąć ideału, ale niesie to z sobą ogromne koszty finansowe, zamieszanie organizacyjne, a nade wszystko ryzyko, że nowy system w praktyce okaże się nie tak skuteczny, jak wydawał się w teorii. W Copy Office wierzymy, że wypracowane przez lata procedury najlepiej współgrają z charakterem firmy, profilem jej działalności, zapotrzebowaniem ekipy. Są to rozwiązania “wystarczająco dobre”, naszym zadaniem jest jedynie je wspomóc, zmodernizować, zoptymalizować.

Minimalizujemy ryzyko, realnie wspieramy działanie firmy. I robimy to na Twoich warunkach!