Blog

Pracuj, aby żyć – nie odwrotnie!

odpoczywająca kobieta na pomoście przy jeziorze w pracy zdalnej z wykorzystaniem systemu Ricoh Smart Integration

Jak wejść do określonej branży czy firmy? – wiele osób zadaje sobie takie pytanie. Gdy już uda się dostać do środka, trzeba zastanowić się nad odwrotną kwestią: jak skutecznie z tej pracy wychodzić. Jeśli praca łączy się z pasją, łatwo przeholować, a nadmierne poświęcenie obowiązkom zawodowym prędzej czy później przyniesie przykre skutki – zdrowotne, psychiczne czy rodzinne. Warto systematycznie dbać o balans, by nie dopuścić do takiej sytuacji. Regularny urlop – to jeden ze sposobów. Równie skuteczne może być też zorganizowanie pracy w taki sposób, by na co dzień nie kolidowała z życiem osobistym. System RICOH Smart Integration może okazać się w tej kwestii game changerem

RSI to narzędzie, które koordynuje pracę urządzeń biurowych, usprawnia obieg dokumentów i umożliwia skuteczne zarządzanie ich wirtualnym repozytorium. Ponieważ obejmuje wiele popularnych usług chmurowych, sprawia, że kluczowe pliki są dostępne dla wskazanych pracowników z każdego miejsca i o każdej porze. Otwiera to szerokie możliwości efektywnej pracy zdalnej. W rezultacie nic nie stoi na przeszkodzie, by w służbowych godzinach doglądać dziecka na placu zabaw lub wyrwać się z biura i przez tydzień pracować z chatki pośrodku lasu. Wystarczy dostęp do internetu, by być efektywnym pracownikiem bez konieczności rezygnowania z osobistych planów i zobowiązań.

Work life balance to nie chwilowy trend, ale strategia, która przynosi szereg korzyści zarówno dla pracownika, jak i dla firmy. Nie wiesz, jak przystosować system pracy w swojej firmie do nowych standardów? System RSI to gotowe rozwiązanie!

Automatyzacja procesów jest niezbędna, aby przygotować firmę na wyzwania jakie niesie przyszłość, podnieść jej produktywność i utrzymać ciągłość działania w zmieniających się warunkach. To oznacza, że należy odpowiednio przeprojektować procesy biznesowe. Poprawić ich elastyczność i transparentność, a także zmniejszyć ich zależność od czynników, których nie można zaplanować i przewidzieć. Celem jest wdrożenie rozwiązań chroniących nieprzerwane działanie najważniejszych procesów firmowych, umożliwiających ich zdalną realizację oraz zapewniających pracownikom dostęp do najważniejszych danych, niezależnie od lokalizacji i pory dnia.

Zwiększ efektywność w swojej firmie, połącz urządzenia wielofunkcyjne w swojej firmie z popularnymi usługami chmurowymi.