Blog

Wsparcie dla projektów badawczych w dobie pandemii

Uczelnie wyższe jako jedne z pierwszych zakładów pracy wprowadziły odważne środki ostrożności w związku z pandemią koronawirusa. Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz studentów, z dnia na dzień zarządzono przejście na e-learning, a tam, gdzie było to możliwe, pracowników administracyjnych skierowano na home office. Choć wiele aspektów działalności uczelni udało się szybko i skutecznie dostosować do wyjątkowych okoliczności, zarazem zrezygnowano z wielu fundamentalnych dla rozwoju nauki aktywności, takich jak konferencje, sympozja, konsultacje eksperckie, wykłady gościnne. Wszystko wskazuje na to, że praca uczelni wyższych szybko nie wróci do normy, dlatego warto wyposażyć placówki w urządzenia, dzięki którym w sytuacji trwającej pandemii rozwój nauki będzie się mógł odbywać bez przeszkód.

W nauce obowiązuje przekonanie, że nic nie zastąpi osobistego kontaktu ekspertów i ich bezpośredniej rozmowy. Dlatego – mimo że wyniki badań są publikowane w powszechnie dostępnych czasopismach – ważnym aspektem pracy naukowej są wyjazdy w delegacje, na konferencje, staże badawcze itd. Rzeczywiście na takim poziomie zaawansowania tematu trudno odbyć satysfakcjonującą rozmowę przez telefon lub Skype’a. Kiedy jednak sytuacja pandemii nie pozwala na przemieszczanie się, warto spróbować specjalistycznych rozwiązań, które umożliwią pełnowartościowy kontakt.

System wideokonferencyjny zapewnia stabilne połączenie wysokiej jakości – zarówno obraz, jak i dźwięk pozwalają na swobodną komunikację rozmówców. Przy użyciu narzędzia można połączyć się z wieloma osobami/zespołami z różnych zakątków świata, co stwarza sytuację jak na konferencji. Urządzenie można uzupełnić wysokiej jakości projektorem lub/oraz tablicą multimedialną, dzięki czemu będzie można przeprowadzać prezentacje, dzielić się wykresami, tabelami z danymi, zdjęciami, filmami itd. Zupełnie jak podczas realnego spotkania! Warto zaznaczyć, że takie połączenia są szyfrowane, co zapewnia poufność przekazywanych informacji i bezpieczeństwo danych. Przedstawiciele świata nauki doskonale wiedzą, jak ważne jest, by wyniki ich badań nie trafiły w obce ręce przed ich oficjalną publikacją, a żadne tradycyjne połączenie nie zapewni takiego bezpieczeństwa.