Blog

Konstruktywne podejście do przestoju w szkołach i szkolnictwie wyższym

Pandemia koronawirusa przeszkodziła w organizacji wielu sympozjów, konferencji naukowych, o obronach prac dyplomowych nie wspominając. Choć za kilka miesięcy wszystko zapewne wróci do normy, jedno pytanie zostanie ze światem nauki na dłużej – czy naprawdę postęp wiedzy i realizacja projektów badawczych wymaga tak wielkiej mobilności, jaka ma to miejsce obecnie? Rozwiązania wspomagające prowadzenie badań i dydaktyki na odległość mogą być nie tylko ratunkiem w dzisiejszej trudnej sytuacji, ale także polisą na przyszłość.

Tablice interaktywne wzbogacone o opcję połączeń audio-wideo pozwalają na uzyskanie technicznie satysfakcjonującej rozmowy z uczonym bądź grupą uczonych z innej jednostki, innego miasta, a nawet kraju. W ten sposób można odbywać nie tylko spotkania robocze członków projektu, ale – przy odrobinie dobrej woli wszystkich uczestników – także konferencje, konsultacje naukowe lub obrony prac dyplomowych. Oprócz komunikowania się przy użyciu słów i gestów, system umożliwia przesyłanie prezentacji, wykresów, filmów, słowem – wszelkich materiałów audiowizualnych, które mogą wzbogacić spotkanie. Wiele uczelni, które ograniczyły swoje funkcjonowanie ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, dopuszcza w tym czasie przeprowadzanie obrony prac dyplomowych przez internet. Formuła wynikająca ze szczególnych okoliczności może okazać się na tyle wygodna i skuteczna, że spopularyzuje się po ustaniu epidemii. Z pewnością usprawniłoby to całą procedurę, która wymaga zebrania się członków komisji w jednym czasie i miejscu.

Inną trwałą konsekwencją funkcjonowania pracowników uczelni w trybie home office może być spopularyzowanie nauczania e-learningowego. O ile w pierwszych dniach narodowej kwarantanny prowadzący i studenci byli nieco zagubieni, po kilku tygodniach sytuacja się unormowała. Wykładowcy opanowali technologiczne urządzenia umożliwiające im kontakt ze studentami, zaś studenci chętnie przyswajają wiedzę z zaproponowanych im materiałów multimedialnych. Gdy sytuacja znów pozwoli szkołom wyższym realizować nauczanie w tradycyjnej formie, może się okazać, że nikt już nie będzie chciał wracać do nudnych wykładów i notatek zapisywanych kredą na tablicy. Rozwiązania interaktywne od Copy Office pozwolą wzbogacić i uatrakcyjnić wykłady na Państwa uczelni.