Blog

SPRAWCZA SIŁA BIZNESU

To może się wydawać nieeleganckie – myśleć o swojej działalności biznesowej w kontekście władzy. Warto jednak zadać pytanie – czym jest owa władza? W praktyce wielu przedsiębiorców nie przejawia się ona jako próżność i dbanie wyłącznie o swój interes, ale ujawnia się w trosce o innych i poczuciu wpływu na otaczający świat. To ogromny przywilej, ale również odpowiedzialność. Aby mądrze wykorzystać swoją pozycję, możesz potrzebować konkretnych rozwiązań technologicznych.

Praca zawodowa to ważna część życia każdego z nas – nie tylko w sensie ambicjonalnym, ale również jeśli chodzi o ilość poświęcanego codziennie czasu. To, jakie warunki zorganizujesz swoim pracownikom, realnie wpłynie na jakość ich życia. Największej uważności w tym zakresie z pewnością wymagają młode mamy, które dążą do uzyskania i utrzymania równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym. Jeśli praca takiej osoby ma charakter zadaniowy, niewiele stoi na przeszkodzie, by mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo z domu, w dowolnym czasie. No, prawie nic… Utrudnieniem w nawiązaniu takich elastycznych relacji zawodowych mogą być niedostatki technologiczne firmy. Copy Office wychodzi naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu i dostarcza rozwiązania, które znacząco ułatwiają pracę zdalną. Jednym z nich jest elektroniczne repozytorium dokumentów, które pozwala korzystać z bazy materiałów bez konieczności fizycznego pojawienia się w biurze. Wystarczy dostęp do sieci internetowej i voilà! Jeśli natomiast czasem zachodzi potrzeba gruntownego przegadania projektu w większej grupie osób, z pomocą przychodzi system audiowizualny, który pozwala nie tylko na dobrej jakości połączenia audio i wideo, ale również na przesyłanie prezentacji multimedialnych, prospektów, zdjęć, słowem – wszystkiego, co może być przydatne podczas pracy zespołowej.

Kolejną istotną płaszczyzną życia społecznego, na którą masz realny wpływ jako przedsiębiorca, jest ekologia. O ile ograniczenie zużycia energii elektrycznej i materiałów eksploatacyjnych w gospodarstwie domowym jest odczuwalne niemal wyłącznie w portfelu użytkownika, o tyle wprowadzenie korzystnych zmian w dużej firmie realnie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Co możesz zrobić? Zamów audyt Copy Office, a dowiesz się, jak zoptymalizować działanie systemu urządzeń biurowych w Twoim przedsiębiorstwie. Może się okazać, że cześć z nich jest zwyczajnie zbędna, a inne można zastąpić nowymi, bardziej wydajnymi i ekologicznymi maszynami. Korzystając z naszych rozwiązań możesz także znacznie zredukować zużycie papieru. Papierowe archiwum to przeżytek – inwestując w cyfryzację danych nie tylko wyrazisz troskę o naturę, ale także znacznie usprawnisz system komunikacji w swojej firmie.

Copy Office – robiąc coś dla siebie, robisz coś dla innych!