Blog

NOWE TECHNOLOGIE W SZKOLE – AKTYWNI UCZNIOWIE

W polskiej szkole dominującą metodą dydaktyczną jest system podawczy. Oznacza to, że nauczyciel dzieli się swoją wiedzą, uzupełnia przekazywane informacje treścią podręcznika, zaś uczniowie biernie przyswajają te komunikaty. Taka forma edukacji nie uwzględnia postępu technologicznego oraz powodowanych nim nowych kompetencji dzieci i młodzieży. Współcześni uczniowie świetnie orientują się w rzeczywistości internetowej, a odpowiednio pokierowani są w stanie znaleźć w sieci naprawdę interesujące materiały związane z tematem zajęć. Są również niezwykle kreatywni w tworzeniu interaktywnych dokumentów łączących tradycyjną notatkę z filmikami, wykresami, prostymi materiałami graficznymi. Z perspektywy czasu okazuje się, że właśnie te umiejętności są bardziej cenione na rynku pracy niż odtwórcza wiedza. Rozwiązania Copy Office wspomagają pracę nauczyciela i aktywizują uczniów.

Zmodernizowany nauczyciel

Zadaniem nauczyciela jest nie tylko zainteresowanie uczniów i przekazanie im wiedzy. Nauczyciel musi być dla wychowanków autorytetem. Rewolucja technologiczna znacznie utrudniła pełnienie tej roli. Uczniowie obeznani z nowoczesnymi urządzeniami nie darzą szacunkiem osoby, która nie potrafi korzystać z tych dobrodziejstw i na lekcjach posługuje się wyłącznie starym zeszytem, tradycyjną tablicą i kredą. Doskonałym rozwiązaniem jest łatwa w użyciu tablica interaktywna z oferty Copy Office. Urządzenie nie tylko robi wrażenie na uczniach i przykuwa ich uwagę, ale także realnie ułatwia pracę nauczyciela, którego funkcja na lekcji może ograniczyć się do prezentowania i omawiania przygotowanych (załączonych do podręcznika metodycznego, znalezionych w internecie) materiałów audiowizualnych. Lekcje z tablicą multimedialną pozwalają przejść szybko od teorii do praktyki oraz umożliwiają (inaczej niż drukowany podręcznik) dostęp do najaktualniejszych pomocy dydaktycznych – zdjęć, filmów, nagrań z internetu.

Aktywny uczeń

Tego typu materiały przemawiają do wyobraźni współczesnych uczniów bardziej, niż standardowe pomoce naukowe i dają im niemałe pole do popisu. Uczniowie mogą samodzielnie wyszukiwać przykładów w sieci, w ramach prac zaliczeniowych tworzyć multimedialne prezentacje, operować na kadrach z filmów, a efekty swojej pracy zapisywać na dysku, w formie nowoczesnej notatki lekcyjnej.  Można powiedzieć, że to nauczanie przez zabawę, w końcu komputer i internet są dla uczniów źródłem rozrywki. Przy okazji uczniowie mają okazję wykazać się swoją inicjatywą, rozwinąć kreatywność, a umiejętności wyszukiwania treści i tworzenia z nich materiałów multimedialnych przydadzą się im w przyszłym życiu.