Blog

DRUKOWANIE A TROSKA O ŚRODOWISKO

Wszechobecna moda na ekologię nie omija sfery biznesowej. Troska o środowisko naturalne jest istotnym elementem budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, zatem ostatecznie przekłada się również na profity materialne. Rozwiązania Copy Office dają możliwość realnego wpływu na poprawę środowiska każdej firmie, niezależnie od profilu jej działalności.

Elektroniczny obieg dokumentów

Rozwiązaniem, które ma największy pozytywny wpływ na środowisko naturalne jest cyfryzacja dokumentów. Informacje w wersji elektronicznej mogą swobodnie przepływać między użytkownikami, bez konieczności zużywania kartek papieru i materiałów, które nie podlegają recyklingowi. Firmom, w których komunikacja opiera się w głównej mierze na wydrukach, z pewnością trudno będzie wypracować nowe mechanizmy funkcjonowania. Z myślą o nich powstają jednak systemy elektronicznego obiegu dokumentów. Rozwiązania oferowane przez Copy Office dostarczają gotowe procedury zarządzania korespondencją, katalogowania dokumentów i ułatwiają budowanie elektronicznego repozytorium – dostępnego dla określonych użytkowników o każdej porze i z każdego miejsca. Dzięki modułowej architekturze system dostosowuje się do potrzeb i możliwości konkretnego przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę liczbę i rodzaj dokumentów, ilość pracowników, profil działalności firmy itd.

Energooszczędne urządzenia

Tradycyjnych wydruków nie da się jednak całkowicie wyeliminować z życia firmy, a w niektórych instytucjach, takich jak urzędy czy kancelarie notarialne, dokumenty papierowe zawsze stanowić będą większość. Nie oznacza to rezygnacji z ekologicznego profilu firmy. W takich wypadkach należy dobrze przemyśleć zakup urządzeń drukujących, najlepiej poprzedzić go wnikliwym audytem środowiska druku. Copy Office posiada doświadczenie w tym zakresie – zanalizuje potrzeby, zlokalizuje błędy, podpowie, jak ich uniknąć, a jeśli trzeba – dostarczy nowe urządzenia. Z uniwersalnych zasad trzeba pamiętać, by wybierać maszyny energooszczędne, wyposażone w tryb uśpienia oraz opcję druku dwustronnego. Dobrze zadbać również o oprogramowanie do zarządzania drukiem, które przyczynia się do ograniczenia zużycia tonerów, energii i papieru.