Blog

INTERAKTYWNE KONSPEKTY – WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI

Wchodząc do polskiej szkoły można odnieść wrażenie, że postęp technologiczny nie ma do niej wstępu. Uczniowie są objęci zakazem używania elektronicznych gadżetów, a na lekcjach wciąż króluje tradycyjna tablica i kreda. Warto zmienić podejście i w zdobyczach techniki upatrywać nie tylko rozpraszającej rozrywki dla wychowanków, ale także realnej szansy na podniesienie poziomu nauczania i jakości pracy nauczyciela.

Elektroniczne konspekty

Nie ma nic gorszego niż nauczyciel prowadzący lekcje przy użyciu pożółkłych, opracowanych lata temu notatek. Jest to widok zastanawiający, szczególnie współcześnie, gdy internet jest pełen interesujących, najbardziej aktualnych i atrakcyjnych dla uczniów materiałów na każdy temat. Dlatego dobrym pomysłem jest przygotowywanie elektronicznych konspektów, możliwych do wykorzystania przy pomocy tablicy interaktywnej. Konspekt może mieć formę prezentacji multimedialnej – dzięki istniejącym programom przygotowanie go nie jest trudne. Prezentacja pozwala na łączenie tekstu z muzyką, fragmentami filmów, interaktywnymi wykresami. Elektroniczny konspekt służy na lata i łatwo wprowadzać do niego korekty, rozbudowywać itd. Dzięki połączeniu z internetem, przekazywaną wiedzę co roku można ilustrować nowymi przykładami, wyszukiwanymi samodzielnie przez uczniów.

Zmiana wizerunku

Takie rozwiązanie nie tylko ułatwia pracę nauczycielowi, ale także podnosi jakość zajęć i umożliwia aktywizację uczniów – treści przekazywane są ich językiem, za pomocą środków, z których sami chętnie korzystają, a dodatkowo mają okazję realnie wpływać na przebieg lekcji. Taka sytuacja wzmacnia autorytet nauczyciela, jako osoby prezentującej aktualny stan wiedzy, przy użyciu nowoczesnych metod. Możliwy staje się autentyczny dialog na lekcji. Nauczyciel wraca do roli doświadczonego przewodnika – po świecie wiedzy i nowych technologii.