Blog

CO TO SĄ ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE?

DEFINICJA ROZWIĄZAŃ DEDYKOWANYCH

Rozwiązaniem dedykowanym nazywa się takie rozwiązanie informatyczne (system, oprogramowanie lub aplikacja), które jest przystosowane do indywidualnych potrzeb danej firmy lub instytucji. W praktyce wygląda to tak, że rozwiązanie dedykowane bardzo często tworzone jest od podstaw i zawiera przede wszystkim te funkcjonalności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danego podmiotu. Rozwiązania dedykowane są jednocześnie elastyczne i funkcjonalne, ponieważ pozwalają na maksymalne wykorzystanie zasobów, zarówno sprzętowych, jak i ludzkich, przy możliwie niskim ryzyku niepowodzenia operacji. Warto wiedzieć, że dedykowany system może przyjąć czysto wirtualną postać, będąc połączeniem systemu operacyjnego i zaawansowanych baz danych, ale może również stanowić rozwiązanie zintegrowane ze sprzętem technicznym stosowanym w firmie lub instytucji. To drugie rozwiązanie jest obecnie o wiele częściej spotykane, ponieważ pozwala na daleko posuniętą optymalizację pracy połączoną z monitorowaniem i zarządzaniem kosztami funkcjonowania podmiotu, który zakupił system dedykowany.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ DEDYKOWANYCH
Jest to szczególnie widoczne na przykładzie sklepów połączonych z magazynami, firm świadczących usługi call center, przedsiębiorstw działających w terenie czy urzędów lub firm zajmujących się szeroko pojętą administracją. W sklepach można zintegrować ubytek towaru z automatycznym powiadamianiem dystrybutorów o brakach magazynowych. W firmach call center zintegrowanie baz danych, komputerów, urządzeń rejestrujących rozmowy oraz telefonów ze skryptami rozmów jest na porządku dziennym. Przedsiębiorstwa, które działają w terenie, na przykład w branży handlowej lub usługowej, mogą podnieść poziom swoich działań dzięki zintegrowanemu systemowi powiadomień, raportów ze spotkań z klientami oraz systemu GIS. W urzędzie lub instytucji dedykowane rozwiązania mogą nie tylko przyspieszyć wymianę i dostęp do dokumentów na najniższym, międzypracowniczym poziomie działania. Umożliwiają również zarządzanie oraz monitorowanie obiegu dokumentów.
Proces tworzenia i wdrożenia dedykowanego rozwiązania informatycznego nie należy do najprostszych, ale doświadczony wykonawca z pewnością sobie z nim poradzi