Blog

ZAMIAST PRACOWNIKÓW-AUTOMATÓW, ZAUTOMATYZOWANE BIURO!

Automatyzacja przedsiębiorstwa – to brzmi trochę nieludzko! W rzeczywistości wcale nie chodzi jednak o zastąpienie pracowników przez maszyny, ale o odciążenie ich z obowiązków i możliwość rozszerzania działalności firmy bez zmieniania składu załogi. W efekcie firma działa sprawniej, jej wpływy się zwiększają, a Twoim podwładnym pracuje się przyjemniej. Oczywiście pod warunkiem, że cały proces automatyzacji przedsiębiorstwa zostanie przeprowadzony w przemyślany i profesjonalny sposób. To z kolei może zapewnić Copy Office.

To, czym możesz zostać zaskoczony, zgłaszając się do Copy Office, to indywidualne podejście do klienta. Nasi wykwalifikowani konsultanci kilka razy ugryzą się w język zanim przedstawią Ci optymalne rozwiązanie. Istotą naszej działalności jest bowiem szczegółowe zaznajamianie się z sytuacją firmy, charakterem jej działalności, planami rozwoju, aktualnym systemem technologicznym. Nie oferujemy na oślep rynkowych nowinek czy modnych gadżetów, przede wszystkim bowiem dbamy o spójność i kompatybilność całego zaplecza technologicznego Twojej firmy. Efektem skorzystania z naszych usług jest optymalizacja działalności biura, które już istnieje, a nie tworzenie nowych struktur.

Jeśli odpowiada Ci taki rodzaj współpracy biznesowej i chciałbyś poddać swoje zasoby technologiczne specjalistycznej kontroli, Copy Office chętnie przeprowadzi audyt Twojej firmy. W ramach drobiazgowego przeglądu przyjrzymy się nie tylko biurowym urządzeniom technicznym, ale również organizacji pracy, procedurom komunikacyjnym, kosztom działalności. Na każdej z tych płaszczyzn jesteśmy w stanie doszukać się nieprawidłowości lub zwyczajnych niedociągnięć, które stanowią pole do naszych działań! Odnajdujemy słabe ogniwa i oferujemy ich technologiczne zastępniki. Po pewnym czasie sprawdzamy skuteczność wprowadzonych przez nas innowacji. Cel jest jeden: poprzez automatyzację biura zoptymalizować jego działalność.

Przykładem rozwiązania, które w wymierny sposób usprawnia działalność firmy, jest elektroniczne repozytorium dokumentów. Dzięki niemu przepływ informacji między pracownikami jest znacznie sprawniejszy oraz nieograniczony czasowo ani przestrzennie – aby zdefiniowany użytkownik skorzystał z elektronicznego pliku wystarczy dostęp do internetu. Korzyści z zastosowania rozwiązania jest naturalnie znacznie więcej – od wolnych pomieszczeń biurowych, w których przestają zalegiwać tony makulatury, aż po oszczędność na eksploatacji papieru i innych materiałów do drukowania.

Nie bój się automatyzacji biura