Blog

TECHNICZNY DORADCA PERSONALNY W BIZNESIE?

Popularność doradztwa personalnego nie omija sfery biznesu. Zjawisko bierze się z coraz szerszej oferty produktów, w której trudno jest się zorientować przeciętnemu człowiekowi. Dziś tylko specjalista potrafi dobrać najlepszy podkład do konkretnego typu cery czy ustalić jadłospis odpowiadający zapotrzebowaniu indywidualnego konsumenta. Kontakt z takim pośrednikiem pozwala w pełni wykorzystać dobrodziejstwa współczesnego rynku i zostawić konkurencję z tyłu. Taką właśnie funkcję, w zakresie technologii dla biur, pełni Copy Office.

Analiza

Pierwszym etapem doradztwa personalnego jest zawsze dokładna analiza stanu zastanego. Tak jak dietetyk analizuje nawyki żywieniowe oraz warunki fizyczne swojego klienta i dopiero na podstawie wniosków proponuje konkretne rozwiązania, tak Copy Office w pierwszej kolejności dokładnie przygląda się zasadom funkcjonowania firmy. Audyt obejmuje wszelkie działy przedsiębiorstwa – od personelu, przez urządzenia i oprogramowania, aż po system wydruku i obiegu informacji. Rozpoznanie pozwala uświadomić sobie skalę problemów i zlokalizować ich źródła. Dzięki temu łatwiej dobrać odpowiednie rozwiązania. Gdy zastosowane środki w sposób naturalny wynikają ze specyfiki danego przedsiębiorstwa, a nie zostają narzucone mu odgórnie, zwykle okazują się skuteczniejsze.

Rozwiązania

Copy Office bliżej do doradcy personalnego niż zwykłego dostawcy rozwiązań, właśnie ze względu na to, że kwestia samej sprzedaży produktów schodzi u nas na dalszy plan względem gruntownej analizy i rozpoznawania indywidualnych potrzeb. Dopiero zwieńczeniem audytu jest opracowanie oferty odpowiadającej konkretnemu zapotrzebowaniu. Zindywidualizowane rozwiązania są znacznie skuteczniejsze niż opcje wybrane z ogólnodostępnego katalogu.

Trzeba jednak pamiętać, że nawet dobrany indywidualnie sprzęt nie będzie działał optymalnie, jeśli nie zostanie dostosowany do konkretnych potrzeb. Temu celowi służy opcja wdrożenia systemów, jaką oferuje Copy Office. Etap można porównać do krawieckich przeróbek eleganckiego stroju, który sam w sobie prezentuje się okazale, ale na ciele właściciela nie leży odpowiednio. Interwencja krawca pozwala wydobyć ze stroju to, co najlepsze, przy uwzględnieniu specyfiki figury właściciela.

W taki sposób Copy Office postępuje z oferowanymi rozwiązaniami dedykowanymi, takimi jak system prePAID, system rezerwacji sal, system audiokonferencyjny. Wszystkie wymienione urządzenia sprawdzą się zarówno w wielkich korporacjach, jak i w małych przedsiębiorstwach, z dwóch względów. Po pierwsze, oferowane przez nas narzędzia są niezwykle elastyczne, zawierają całą masę opcji i funkcjonalności, możliwych do wykorzystania w zależności od potrzeb. Po drugie, wykorzystując możliwości sprzętu, wprowadzamy ustawienia adekwatne do sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa, a tym samym dowolnie „rozbudowujemy” system.