Blog

SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

Jak świat stary, uczniowie nie przepadali za szkołą. Przekorna postawa młodych ludzi współcześnie wzmocniona jest racjonalnym argumentem – wiedza przekazywana jest tam często w sposób przestarzały, bez kształtowania praktycznych umiejętności, które będą uczniom potrzebne w przyszłym życiu i pracy. Uczniowie zdają sobie z tego sprawę, a nauczycielom coraz trudniej jest utrzymać właściwy dla zawodu autorytet. Copy Office dostarcza narzędzi do efektywniejszego nauczania. Nowoczesne rozwiązania ułatwiają pracę nauczycielom i satysfakcjonują uczniów.

Bo stan wiedzy się zmienia

W tradycyjnej szkole źródłem wiedzy wciąż są tradycyjne podręczniki. Raz wydrukowane, służą latami kolejnym pokoleniom uczniów. O ile fundamentalne założenia nauki nie ulegną w tym czasie zmianom, o tyle przykłady omawianych zjawisk oraz ćwiczenia przeznaczone dla uczniów szybko się dezaktualizują. W praktyce nauczyciele odwołują się zatem na lekcjach do przestarzałych zdjęć, opisów sytuacji, podczas gdy uczniowie są w stanie znaleźć w internecie bardziej adekwatne przykłady. Rozwiązania takie jak projektory i tablice interaktywne pozwalają na uzupełnienie lekcji o materiały multimedialne. Ich przygotowaniem może zająć się sam nauczyciel – w ten sposób udowodni swoją kompetencję i żywe zainteresowanie przedmiotem. Ale nowoczesne rozwiązania to także gratka dla uczniów, którzy mogą prezentować samodzielnie wyszukane przez siebie materiały, zamieniając się tym samym we współtwórców zajęć. Umiejętności takie jak wyszukiwanie informacji w sieci oraz umiejętność ich ciekawego przedstawienia przed klasą są cenne z punktu widzenia pracodawców. Często cenniejsze niż encyklopedyczna wiedza.

Czemu nie zapytać profesjonalistów?

Żyjemy w świecie, w którym rozmowa z człowiekiem mieszkającym na drugim końcu świata to kwestia kliknięcia zielonej słuchawki na Skypie. O ile dla nauczycieli jest to sytuacja nowa, o tyle dla uczniów – to naturalny element rzeczywistości. Warto wykorzystać techniczne rozwiązania dla urozmaicenia lekcji. System audiokonferencyjny pozwala nie tylko na przeprowadzenie rozmowy, ale także – w wersji z monitorem – umożliwia przesyłanie prezentacji i innych materiałów multimedialnych. Możliwości zastosowania narzędzia są ogromne. Dobrym pomysłem jest przeprowadzanie badań/doświadczeń równolegle w dwóch lub kilku szkołach, a następnie konfrontowanie i omawianie wyników. Ciekawym doświadczeniem dla uczniów byłoby z pewnością połączenie z ośrodkiem badawczym, którego pracownicy odpowiadaliby na pytania uczniów. Pomysłów można mnożyć – wszystko zależy od kreatywności nauczyciela i uczniów.