Bezpieczne drukowanie, poufność i precyzyjne rozliczanie

Bezpieczne drukowanie i precyzyjne rozliczanie to zintegrowany pakiet funkcjonalności umożliwiający pełną kontrolę kosztów oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Globalny rozwój komunikacji sprawia, że schemat organizacji pracy większości przedsiębiorstw opiera się na drukowaniu, skanowaniu, przesyłaniu drogą elektroniczną ważnych dokumentów. Ochrona ich poufności staje się priorytetem.

Nasz system polega na indywidualnej autoryzacji użytkowników na urządzeniach drukujących. Autoryzacji dokonuje się za pomocą kart zbliżeniowych z rozróżnieniem poszczególnych urządzeń (kopiarki, faksu, skanera itp.). Dzięki temu systemowi nie trzeba monitorować kolejek drukowania na serwerach i komputerach użytkowników.

Pakiet zawiera moduł pobierający informacje o użyciu urządzeń przez wszystkich użytkowników. Z kolei moduł raportowy umożliwia dokładne przyporządkowanie kosztów do działów, projektów, kont księgowych itp.

Usługa ta posiada warianty wydruku podążającego oraz druku z zatrzymaniem. Funkcje te pozwolą zatrzymać wydruki i odebrać je po podejściu do urządzenia i zbliżeniu karty do czytnika. Dzięki temu wydruki nie mieszają się, a ich bezpieczeństwo wzrasta. Odbioru dokumentów można dokonać na dowolnym urządzeniu.

Usługa obejmuje pakiet wdrożeniowy: instalację, konfigurację, szkolenie.

Skanowanie dokumentów do wersji edytowalnych

Pakiet umożliwia tworzenie spersonalizowanych scenariuszy skanowania i dystrybucji dokumentów, np. poprawianie jakości skanowanej dokumentacji, rozpoznawanie kodów kreskowych, formularzy itp. Skanowanie dokumentów do wersji edytowalnych jest możliwe w wielu językach, ponieważ pakiet ten zapewnia rozpoznawanie tekstu.

Rozwiązanie to integruje się z ponad 150 systemami, może być wykorzystywane na komputerach poszczególnych użytkowników, jak i z użyciem platformy serwerowej. Istnieje też możliwość spersonalizowania ekranów skanowania dla każdego użytkownika, a także przesyłanie skanowanych dokumentów do odpowiednich baz.

Pakiet zawiera usługę wdrożenia, obejmującą instalację, konfigurację i szkolenia.

Dystrybucja dokumentów drukowanych

Dystrybucja dokumentów drukowanych to pakiet narzędzi przeznaczony do określania przepływu dokumentów elektronicznych i papierowych, dostosowywania wydruków oraz archiwizacji. Pozwala on na modyfikację prac zlecanych do druku. Dzięki pakietowi prace można wysyłać do kilku miejsc jednocześnie.

Rozwiązanie to umożliwia standaryzację dokumentacji i tworzenie szablonów (np. papieru firmowego), dzięki którym nie trzeba inwestować w zakup papieru do dystrybucji zewnętrznej.

Pakiet daje możliwość:

  • druku pracy na kilku urządzeniach,
  • opatrzenia dokumentu dowolnymi znakami czy tekstem,
  • archiwizacji za pomocą automatycznej wysyłki (e-mail lub zasób sieciowy),
  • rozwiązanie zawiera usługę wdrożenia, obejmującą instalację, konfigurację i szkolenia.

Cyfrowe archiwum dokumentów

Pakiet ten daje możliwość kompleksowego zarządzania dokumentami poprzez stworzenie e-repozytorium odzwierciedlającego obieg dokumentacji firmy. Dodawanie dokumentów do archiwum jest możliwe poprzez skanowanie dokumentów papierowych, import dokumentów w postaci elektronicznej lub automatycznie.

Rozwiązanie to, posiadające prosty w obsłudze interfejs, stwarza łatwy dostęp do dokumentów z każdego miejsca w świecie, także za pomocą urządzeń mobilnych. Pakiet zawiera moduł bezpieczeństwa, który chroni dokumentację na wielu poziomach i uniemożliwia nieautoryzowany dostęp do nich.

Dodatkowymi zaletami pakietu są następujące możliwości:

  • elastyczna konfiguracja typów dokumentów,
  • ustawienie ścieżek obiegu dokumentacji, które wspomogą proces decyzyjny,
  • klasyfikacja dokumentów wg typów (np. faktury, wnioski i in.),
  • automatyczne indeksowanie,
  • personalizacja ekranów skanowania dla poszczególnych użytkowników,
  • przesyłanie skanowanych prac bezpośrednio do e-archiwum.

Rozwiązanie zawiera usługę wdrożenia, obejmującą instalację, konfigurację i szkolenia. W przypadkach, w których specyfika pracy jest nietypowa, oferujemy analizę przedwdrożeniową, stanowiącą gwarancję dokładnego dopasowania rozwiązania do oczekiwań Klienta.

POROZMAWIAJMY JAK OBNIŻYĆ KOSZTY WYDRUKU W TWOJEJ FIRMIE