Blog

POTĘGA INDYWIDUALNOŚCI

W ostatnich latach rynek docenił zalety oferty spersonalizowanej do indywidualnych potrzeb klienta. Trenerzy personalni robią karierę w różnych dziedzinach – od aktywności fizycznej, przez dietetykę, kosmetykę, psychologię, aż po biznes. Ich zaletą jest to, że nie sprzedają masowo gotowego produktu, ale koncentrują się na drugiej stronie transakcji – korzystając ze swoich zasobów, wiedzy, doświadczenia itd., dają klientowi to, czego ten realnie potrzebuje. Ich wsparcie nie jest doraźne, ale stałe, prowadzi do realizacji określonego na początku celu. Doświadczony i pewny merytorycznie opiekun to doskonałe oparcie i mobilizacja dla własnego rozwoju.

Indywidualne podejście do klienta znajduje zastosowanie również w sektorze usług biurowych. Potrzeba indywidualnych rozwiązań wynika z naturalnego stanu rzeczy – każde biuro jest inne, inaczej zorganizowane, działające w odmiennej tematyce (IT, oświata, ekonomia, instytucja publiczna itd.). Nie bez znaczenia są również jego zasoby personalne – liczebność zespołu, doświadczenie poszczególnych pracowników, ich preferencje i umiejętności. Satysfakcjonujące rozwiązanie biurowe powinno uwzględniać wszystkie te czynniki, musi być zatem elastyczne i wieloskładnikowe, pozwalające na dostosowywanie poszczególnych części do zmiennej całości.

Przykładem takiego rozwiązania jest elektroniczny system obiegu dokumentów Copy Office. Jego wdrożenie odbywa się na wielu etapach, obejmuje: audyt środowiska, wybór maszyn, wdrożenie systemu i dostosowanie go do potrzeb biura oraz serwisowanie. Każdy z tych elementów jest plastyczny – można go przekształcać tak, by jak najlepiej dopasować go do całości. Dzięki temu uzyskujemy unikatowy system, w którym zasoby materialne i ludzkie są ze sobą idealnie zsynchronizowane.

Zwróćmy uwagę, że zawartość oferty Copy Office można podzielić na dwie grupy: materialną i usługową. Pierwsza z nich zawiera konkretne urządzenia, rozwiązania techniczne, które służą do wykonywania konkretnych zadań. Druga obejmuje wszelkie czynności związane ze wsparciem klienta (poznaje on autentyczne potrzeby swojej firmy), doradztwo, opieka oraz serwis. Dopiero współistnienie tych dwóch płaszczyzn – działanie przy użyciu sprawdzonych narzędzi – pozwoli stworzyć indywidualną formę współpracy i w konsekwencji uzyskać optymalne efekty.