Blog

NOWY ROK SZKOLNY, NOWE MOŻLIWOŚCI

Nawet najlepszy pedagog nie zoptymalizuje procesu nauczania w szkole, w której brak zdobyczy nowych technologii. W ostatnich dziesięcioleciach zaszła ogromna zmiana cywilizacyjna, w związku z którą nie książka, a Internet jest głównym źródłem wiedzy i rozrywki dla dzieci i młodzieży, naturalną przestrzenią ich funkcjonowania. To tu młodzi ludzie nawiązują kontakty, utrzymują znajomości, kształtują poglądy, stąd czerpią informacje o świecie. Specyfika nowych mediów ukształtowała w nich nowe sposoby percepcji, umiejętności, wzmogła ich inicjatywę i rozbudziła potrzebę interakcji. Tradycyjna tablica i drukowany podręcznik to narzędzia coraz mniej skuteczne w procesie edukacyjnym. Choć oczywiście nie należy z nich rezygnować, uzupełnienie ich o nowoczesne narzędzia pozwoli młodzieży lepiej przyswajać wiedzę.

Początek roku szkolnego to dobry moment, by nawiązać współpracę z Copy Office – dostarczone przez nas narzędzia będą mogły być wykorzystywane przez cały rok szkolny. Szczególnie przydatna może się okazać tablica multimedialna. Narzędzie pozwala na tworzenie interaktywnych konspektów lekcyjnych – takich, które korzystają z aktualizowanych na bieżąco informacji zamieszczonych w Internecie. Dzięki temu wiedza przekazywana na zajęciach jest zawsze zgodna z aktualnym stanem badań. Treściom teoretycznym mogą towarzyszyć materiały zdjęciowe, filmowe, nagrania itd., co urozmaica sytuację lekcyjną, przykuwa uwagę uczniów i silniej stymuluje ich procesy myślowe.

Konsultacje ze specjalistami lub projekty międzyszkolne? Nic prostszego! Tablica interaktywna umożliwia połączenie się z innym miejscem (np. instytucją badawczą lub szkołą w Afryce) i przeprowadzenie pełnowartościowej konsultacji lub rozmowy. Oprócz stabilnego łącza, umożliwiającego transmisję audio i wideo, tablica pozwala na przesyłanie prezentacji multimedialnych, wykresów, grafik, filmów itd. Stworzona przy jej użyciu materiały mogą również zostać zapisane i służyć uczniom przez lata.

To nieprawda, że współczesna młodzież nie potrafi się zaangażować w żaden długofalowy i merytoryczny projekt. Zamiast narzekać, lepiej stworzyć jej do tego odpowiednie warunki i czekać na zadowalające efekty!