Blog

Jak skutecznie wdrożyć reformę szkolnictwa wyższego?

Reforma szkolnictwa wyższego szczególnie promuje nowoczesne sposoby prowadzenia i prezentowania badań oraz interaktywne metody edukacji. Już sama nazwa dokumentu, na mocy którego przeprowadzane są zmiany – Ustawa 2.0 – wskazuje, jak ważne dla rozwoju szkolnictwa wyższego powinno być wykorzystywanie zdobyczy technologicznych. Rozwiązania Copy Office ułatwią przeprowadzanie zmian w Państwa jednostce naukowej.

Nowe technologie dają ogromne możliwości związane z prezentowaniem i przesyłaniem danych. Akademickie wykłady mogą być barwnie uzupełniane szczegółowymi prezentacjami skomplikowanych modeli lub filmowymi zapisami przeprowadzonych eksperymentów. Choć wdrożenie technologii wymaga pewnych nakładów finansowych, jest znacznie bardziej ekonomiczne niż budowanie modeli lub realizacja eksperymentów na żywo. Dzięki systemom oferowanym przez Copy Office studenci mogą samodzielnie pracować na indywidualnych stanowiskach, a efekty ich pracy mogą być następnie prezentowane na wspólnym monitorze i omawiane publicznie. Do oglądanych materiałów może odnieść się każdy uczestnik kursu i dzięki monitorowi interaktywnemu nanieść własne notatki. Podobne kompetencje ma również prowadzący zajęcia – może on wprowadzać uwagi z własnego stanowiska.

Nowoczesne systemy wyposażenia sal uczelnianych obejmują również profesjonalne nagłośnienie oraz rozwiązania wideokonferencyjne. Wszystko to razem tworzy układ niemal nieograniczonych możliwości. Konsultacje z zagranicznymi specjalistami, prowadzenie badań wraz z innym ośrodkiem naukowym, odsłuchiwanie materiałów dźwiękowych – systemy interaktywne mogą sprawdzić się w każdych okolicznościach, podnosząc poziom zajęć dydaktycznych oraz prowadzonych w ośrodku badań.