Blog

DOBRY PRACOWNIK NIE JEST BEZBŁĘDNY – DOBRY PRACOWNIK POTRAFI NAPRAWIĆ BŁĄD

W pracy spędzamy średnio 8 godzin dziennie. Nie jest możliwe, by pracownik przez cały ten czas zachowywał świeżość umysłu i maksymalną koncentrację. Błędy zdarzają się każdemu, nawet najlepszym. Ale ci najlepsi mają sposoby, by skutecznie naprawiać usterki. Copy Office daje ku temu odpowiednie narzędzia.
Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w dużej mierze opiera się o obieg dokumentów. To w nich zawierają się wszystkie ważne informacje, polecenia, zgody. Produkcja tych materiałów zajmuje dużą ilość czasu. Co gorsza, zdarzają się w nich pomyłki. Co zrobić, gdy błąd zauważymy dopiero wtedy, gdy pismo jest już zredagowane, wydrukowane i podpisane przez właściwą osobę? To nie koniec świata! Zamiast przechodzić całą procedurę od nowa – zastosuj skanowanie dokumentu do wersji edytowalnej. Rozwiązanie Copy Office umożliwia wprowadzanie korekt na dokumentach istniejących materialnie. Wystarczy przerobić je na wersję elektroniczną, poprawić i wydrukować ponownie. Prosta rzecz, a rozwiązuje niejeden problem.

Rozkojarzenie jest naturalnym stanem po wielu godzinach pracy. Czasem o popełnionym błędzie orientujemy się na kilka sekund po jego dokonaniu. Zwykle jest już za późno na zmianę i mamy do siebie pretensje o konieczność powtarzania pracy. Jeśli w firmie istnieje system autoryzowania użytkowników urządzeń – część z tych błędów możemy wyeliminować w porę. Rozwiązanie polega na przesyłaniu polecenia wydruku do bufora maszyny. Wydruk może odebrać jedynie zweryfikowana osoba. Po dokonaniu autoryzacji dostajemy ponowną możliwość podjęcia decyzji: drukować lub nie. Czasem druga opcja okazuje się zbawienna.
Pamiętaj, pracownik nie jest maszyną – ma prawo do błędu. Wyposaż firmę w urządzenia, które umożliwią likwidację tych błędów, a stworzysz system idealny.