Blog

CO JEDNEMU POMOŻE, DRUGIEMU ZASZKODZI – INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTA

W Copy Office nie wierzymy w uniwersalne rozwiązania odpowiadające na potrzeby wszystkich klientów. Z doświadczenia wiemy, że każda firma tworzy swoisty, niepowtarzalny system. W każdym z nich pojawiają się inne słabe i mocne punkty, inaczej ustawione są priorytety. Uważamy, że obsługa techniczna powinna uwzględniać wszystkie te czynniki. Dlatego stawiamy na kompleksową ofertę z mocno rozwiniętym etapem konsultacji.

Rozpoczynamy od audytu, który pozwala rozeznać się w środowisku wydruku firmy. Na tym etapie m.in. analizujemy, w jakiej mierze wykorzystywane są możliwości, które daje już posiadany sprzęt, określamy koszt materiałów eksploatacyjnych oraz serwisu, przypatrujemy się drodze, jaką przebywa dokument od wydruku do archiwizacji. Na tej podstawie jesteśmy w stanie określić rzeczywiste potrzeby firmy. Po wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań dokonujemy ponownego audytu – tym razem sprawdzamy, jak nasze sugestie wpłynęły na proces wydruku i obiegu dokumentów. Możemy dzięki temu w porę skorygować ewentualne niedociągnięcia, usprawnić te działania, których dotąd nie braliśmy pod uwagę. Cały proces kończy się przedstawieniem szczegółowego raportu oraz ostatecznych projektów zmian.

O ile łatwiej dokonuje się zakupów, kiedy się wie czego się szuka! Mimo wszystko dobór specjalistycznych rozwiązań technicznych może stwarzać problem. Dlatego Copy Office służy bezpłatnym doradztwem. Niezależnie od tego, czy wykonywałeś u nas audyt, czy trafiasz do nas po raz pierwszy – nasi eksperci postarają się dobrać adekwatne urządzenia dla potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

Pamiętajmy o tym, że dobrze prosperująca firma, to firma dynamiczna. Oznacza to, że co pewien czas zachodzą zmiany w jej strukturach, które pociągają za sobą konieczność przeorganizowania środowiska wydruku i obiegu dokumentów. Za każdym razem, gdy masz wątpliwość, czy aktualne ustawienia i zasoby są optymalne, możesz skorzystać z konsultacji z Copy Office.

Dobrym sposobem na zapewnienie sobie stałego wsparcia zaufanej i zorientowanej w temacie firmy, jest nawiązanie z nami kontraktu serwisowego. Dzięki niemu na bieżąco i błyskawicznie reagujemy na wszelkie techniczne niedomagania biurowe, a usuwamy je szybko i skutecznie – w końcu doskonale znamy podlegające nam urządzenia i środowisko wydruku.

Oczekujesz indywidualnej obsługi? Skorzystaj z usług Copy Office!