5d309c2d457bf028111034a9f619f065

WORKINGDOC COST CONTROL

Opis produktu

WORKINGDOC COST CONTROL – SZEREG KORZYŚCI Z OSZCZĘDNOŚCI I WPŁYW NA KOSZTY

100% kontrola wydruków i kopii
 • Precyzyjna kontrola kosztów produkcji dokumentów,
 • Wykorzystanie kart zbliżeniowych,
 • Zarządzanie użytkownikami poprzez Active Directory,
 • Obsługa Macintosh®, AS-400, SAP R/3, LotusNotes.

Dodatkowy opis

System monitorowania wydruków i użytkowników w zakresie kopiowania i drukowania.

 

Opisywane rozwiązanie obejmuje następującą funkcjonalność:

 • monitorowanie wydruków drukarek sieciowych marki Ricoh pod warunkiem, że w parametrach drukarki lub sterowniku zapisany zostanie numer karty użytkownika lub PIN (nie dotyczy AS/400),
 • monitorowanie kopiowania na kopiarkach marki Ricoh przy użyciu czytników kart zbliżeniowych (dostęp do urządzenia  przez kartę zbliżeniową) lub PIN
 • monitorowanie kopiowania na kopiarkach marki Ricoh przy użyciu tradycyjnych kodów PIN użytkownika/działu
 • monitorowanie kopiowania i drukowania na urządzeniach nie włączonych do sieci poprzez ręczny import danych o kopiach, wydrukach i użytkownikach
 • na podstawie zebranych danych aktywności użytkowników w zakresie kopiowania i drukowania generowanie następujących raportów:
  • aktywność użytkowników sieciowych – nazwa użytkownika, liczba wydrukowanych i skopiowanych stron, sumaryczny koszt
  • podsumowanie aktywności departamentów – nazwa użytkownika, liczba stron cz-b i kolorowych,  koszt wydruku
 • wykorzystanie bazy danych MS SQL Express
 • synchronizacja użytkowników systemu z LDAP
 • synchronizacja listy użytkowników z urządzeniami, pobieranie liczników kopii/wydruków
 • zarządzanie grupami dostępu do urządzeń, użytkownikami i przypisanymi do nich kartami zbliżeniowymi lub kodami PIN.
 • automatyczna synchronizacja użytkowników systemu z LDAP – funkcjonalność opcjonalna automatyczna synchronizacja listy użytkowników z urządzeniami  – funkcjonalność opcjonalna

Funkcjonalność standardowa:

 

 • elektronika zintegrowana z systemami dokumentowymi Gestetner i kompatybilnymi
 • system przezroczysty dla użytkownika
 • znacznie tańszy interfejs niż zewnętrzna jednostka czytająca karty
 • opłacalność rośnie wraz ze wzrostem liczby obsługiwanych urządzeń
 • 100% precyzja odczytu (oprogramowanie mierzy rzeczywistą liczbę stron na urządzeniu, nie na buforze)
 • zaawansowane narzędzia administracyjne do zarządzania parkiem maszynowym i użytkownikami
 • szerokie możliwości raportowania
 • obsługa LDAP, ActiveDirectory
 • obsługa drukowania z oprogramowania/ środowiska: CAD/CAM, LotusNotes, AS-400, SAP R/3, Lotus Notes oraz Macintosh®